Szukamy drogi Drukuj

2012-09-25

b_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Rodzice12_mkm_105.jpgSZUKAMY DROGI DO NASZYCH DZIECI

 1. Przygl?daj si? dziecku jak komu?, kto odbywa w?drówk? pod wysok? gór?.
 2. Zauwa? jego mocne strony.
 3. Naucz si? go s?ucha?.
 4. Szanuj uczucia swojego dziecka.
 5. Ka?dego dnia doce? co?, co dziecko zrobi?o dobrze.
 6. Dziel si? z dzieckiem swoimi uczuciami.
 7. B?d? stanowczy pomagaj?c dziecku w dokonywaniu zdrowych wyborów.
 8. Zacie?niaj wi?zy mi?dzy domem a szko??. Dziel si? z wychowawc? tym, co lubisz i podziwiasz w swoim dziecku.
 9. ucz swoje dziecko, ?e nie jest tylko samym cia?em.
 10. Twórz i piel?gnuj pozytywn? atmosfer? w domu.
 11. Ciesz si? i baw ze swoim dzieckiem
 12. Dawaj dziecku to, co masz w sobie najlepszego.
 13. Interweniuj, gdy twoje dziecko mówi o sobie negatywnie.
 14. Mów szczerze o wszystkich oczekiwaniach - swoich w?asnych i dziecka.
 15. Pozwalaj dziecku bra? udzia? w decyzjach i wyborach dotycz?cych jego samego i waszej rodziny.
 16. S?uchaj nie os?dzaj?c.
 17. Jasno formu?uj wymagania.
 18. Wprowad? na sta?e humor w wasze ?ycie.
 19. Nigdy nie zawstydzaj, nie o?mieszaj ani nie wprawiaj dziecka w zak?opotanie.
 20. Okazuj swemu dziecku MI?O?? bez stawiania warunków.

Wzajemna mi?o?? to pozwoli? tobie i mnie by? sob?