Projekt edukacyjny 2012
Regulamin rekrutacji PDF Drukuj Email

Regulamin rekrutacji

do projektu

Indywidualizacja nauczania i wychowania
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki

nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Słomniki

Termin realizacji: 01.01.2012 r. - 30.06.2013 r.

 

Więcej…
 
Projejt edukacyjny 2012 PDF Drukuj Email

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki

 

Więcej…
 


Joomla themes, business website hosting.