Kronika wydarze?
?wi?to Niepodleg?o?ci 13 PDF Drukuj Email
2013-11-11
Jeszcze Polska nie umar?a, pki my ?yjemy
Co nam obca moc wydar?a, szabl? odbierzemy
Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po w?drwce w ojczystej zagrodzie.

Więcej…?wi?to Niepodleg?o?ci uczcili?my akademi? przygotowan? przez klas? III gimnazjum pod kierunkiem mgr Lucyny Lasockiej. Poza tym delegacja Szko?y z pocztem sztandarowym uda?a si? na gminne obchody tego ?wi?ta do S?omnik. Uczestniczyli tam we Mszy ?w. w intencji Ojczyzny i z?o?eniu kwiatw przy tablicy pami?tkowej.

Więcej…
 
Dzie? Edukacji 13 PDF Drukuj Email

2013-10-14

Dzie? Edukacji Narodowej obchodzimy uroczy?cie. To ?wi?to wszystkich pracownikw o?wiaty.Więcej…

Uczniowie wraz z rodzicami potrafi? doceni? trud i wk?ad pracy pedagogw w nauczanie i wychowanie, a tak?e to, by szko?a by?a drugim domem. Samorz?d uczniowski przygotowa? akademi?, na ktr? zaprosi? tak?e nauczycieli emerytw. By?y piosenki i scenki z ?ycia szko?y, by?y ?yczenia i kwiaty, a na koniec ciasto i kawa.

Więcej…
 
?lubowanie 2013 PDF Drukuj Email

2013-10-04

Więcej…W uroczystym nastroju w pi?tek 4. pa?dziernika odby?o si? ?lubowanie uczniw klas pierwszych szko?y podstawowej i gimnazjum.

Więcej…
 
Startujemy w nowy rok 2013/14 PDF Drukuj Email

2013-19-02

Więcej…Nowy rok szkolny 2013/14 rozpocz?? si? 2 wrze?nia (we wtorek) Msz? ?wi?t? w intencji uczniw, rodzicw i nauczycieli odprawion? przez nowego wikariusza naszej parafii ks. mgr. Gabriela Pietral?.

Więcej…
 
Finisz 2013 PDF Drukuj Email

2013-06-28

Więcej…W tym dniu wszyscy uczniowie przychodz? do szko?y, by odebra? nagrod? za ca?oroczn? prac? i z radosnym sercem uda? si? na wakacje. Rano spotkali?my si? w ko?ciele na Mszy ?wi?tej, ktr? odprawi? ks. Waldemar Wrzesie?, by podzi?kowa? Bogu za ca?y rok nauki, pracy, i wzrastania w m?dro?ci.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

2013-06-08

Więcej…Jest takie s?owo, s?owo jedno, przy ktrym inne s?owa bledn?...

s?owo jak s?o?ce ja?niej?ce, co wszystkie inne s?owa gasi,

s?owo z muzyki i poezji, z zapachu kwiatw i nut ptasich

S?owo, co nigdy nie zawodzi, wierne i czu?e do ostatka

Najbli?sze sercu, najpi?kniejsze, jedno, jedyne s?owo: MATKA.

Więcej…
 
?wi?to Konstytucji PDF Drukuj Email

2013-05-03

Więcej…Więcej…KRL Z NARODEM, NARD Z KRLEM

Akademi? z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja przygotowa?a klasa VI wraz z wychowawczyni? pani? Dorot? Kolas?

Więcej…
 
Sprawdzian i egzamin PDF Drukuj Email

2013-04-25

Więcej…Ten dzie? wywo?uje u wszystkich uczniw mniejszy lub wi?kszy stres. Trzeba jednak przyj?? do szko?y, skupi? si? i napisa? jeden (w klasie VI) lub kilka (w III gimnazjum) testw, najlepiej jak si? potrafi. A potem cierpliwie czeka? na opublikowanie wynikw przez Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?.

Więcej…
 
W ho?dzie Janowi Paw?owi II PDF Drukuj Email

2013-05-05

B?ogos?awiony Jan Pawe? II spogl?da na nas z okna Domu Ojca i cieszy si?, ?e poprzez takie spotkanie mo?e przebywa? z nami ka?dego roku w rocznic? Jego ?mierci.

Więcej…
 
?wi?to Babci i Dziadka PDF Drukuj Email

2013-02-07

?yjcie 100 lat nam Dziadkowie!
Niech Wam dopisuje zdrowie,
Aby?cie nam d?ugo trwali
I zawsze mocno kochali!

Więcej…
 
Bo?e Narodzenie 12 PDF Drukuj Email

2012-12-21

Więcej…Więcej…Anio?y s? w?rd nas

W pi?tek 21 grudnia w ostatni dzie? przed zimow? przerw? ?wi?teczn? prze?ywali?my, po raz kolejny w naszej Szkole, Wigili? Bo?ego Narodzenia.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 1 z 7
Joomla themes, business website hosting.