mt_ignore

mt_ignore

 

Ośrodki pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Ośrodki pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

 

 

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

dla dzieci i młodzieży w Miechowie

W Ośrodku pracuje wyspecjalizowany zespół profesjonalistów ochrony zdrowia psychicznego - psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Zadaniem zespołu terapeutycznego Ośrodka jest być blisko pacjenta i jego rodziny, myśleć o jego sytuacji możliwie szeroko, interesować się nie tylko jego aktualnymi trudnościami, ale także jego życiem, zadaniami rozwojowymi, funkcjonowaniem szkolnym czy rówieśniczym. W tym celu współpracujemy z innymi instytucjami w niezbędnym do tego zakresie.

  •   porady i diagnozy psychologiczne
  •  psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną
  •  sesje wsparcia psychospołecznego
  •  wizyty środowiskowwe

 

BEZ SKIEROWANIA I NA NFZ.

Więcej szczegółów w ulotkach w załączniku

Pedagog szkolny-Monika Adamus

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise