mt_ignore

mt_ignore

 

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli.

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy serdecznie zaprasza nauczycieli, członków zespołu na bezpłatne szkolenie pt.

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI DIALOGU Z MŁODZIEŻĄ W OBSZARZE PROBLEMÓW SEKSUALNYCH”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.11.2018 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca.

Prosimy również o podanie liczby nauczycieli chcących brać udział w szkoleniu.

Zajęcia będą obejmować:

  • wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju psychoseksualnym, problematykę rozmów z dziećmi, młodzieżą i rodzicami o zagadnieniach z tego obszaru.

Wskażą również jak rozpoznać i interweniować w przypadkach nieprawidłowych zachowań w obszarze psychoseksualnym.

Zajęcia będą prowadzone przez Wiesława Sokoluk - psychologa, terapeutę, seksuologa z bogatym doświadczeniem klinicznym i wychowawczym. Autora i realizatora programów edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu wychowania seksualnego oraz profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, edukatorów, pracowników służby zdrowia. Współautora podręcznika "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz autora wielu artykułów w czasopismach.

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise