mt_ignore

mt_ignore

 

START

"Rodzina. Mając siebie-mamy wszystko". Szkolny Konkurs Profilaktyczny.

b_150_100_16777215_00_images_2022.2023_grafiki1_konkurs_jpg.jpg

Szkolny konkurs profilaktyczny "Rodzina. Mając siebie-mamy wszystko".

 

 

W związku ze zbliżającymi się w listopadzie obchodami Ogólnoświatowej Kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III wraz z członkami Rodziny do udziału w szkolnym konkursie profilaktycznym. 

Regulamin Szkolnego Konkursu Profilaktycznego

„Rodzina. Mając siebie-mamy wszystko”

Organizator:

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I-III wraz z członkami swojej Rodziny.

Cele konkursu

    Propagowanie pozytywnych postaw i relacji rodzinnych.

    Podnoszenie świadomości uczniów oraz podejmowanie działań profilaktycznych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

    Ukazywanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego i kształtowanie kreatywnej postawy.

    Wspieranie wychowawczej roli rodziny.

Przebieg konkursu:

1.      Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Rodzina. Mając siebie-mamy wszystko”. Praca konkursowa może ukazywać np. wspólnie spędzany czas, ważne wydarzenia, relacje, to wszystko, co sprawia, że Rodzina jest wyjątkowa.

2.      Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

3.      Praca może być wykonana dowolną techniką i może być zrobiona w dowolnym formacie.

4.      Każda praca musi być opisana (na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa+imiona i nazwiska członków rodziny, którzy brali udział w tworzeniu pracy).

5.      Prace plastyczne wraz z Oświadczeniem należy dostarczyć do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego (P. Moniki Adamus) do dnia 14 listopada (poniedziałek).

6.      Prace oceniane będą przez specjalnie powołane jury. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, pomysłowość, estetyka pracy, sposób przekazu treści, kreatywność.

7.      Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

8.       Jury o wynikach konkursu poinformuje do dnia 19 listopada 2022 r.

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise