mt_ignore

mt_ignore

 

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna 

Nauczanie nie jest zawodem
- jest powołaniem,
to znaczy pracą, którą wykonuje się z miłością,
nie pod przymusem.   (x Tymoteusz)

Każdy ma ukończone studia magisterskie i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Większość posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych. 

 b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK1269_189.jpgTeresa Cebo

nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego

 Dodatkowe kwalifikacje:
- oligofrenopedagogika
 Nauczane przedmioty:
- edukacja wczesnoszkolna II
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- wychowawstwo 
- oświata zdrowotna
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK11.10_039.jpgAnna Cichopek

nauczyciel dyplomowany

mgr edukacji wczesnoszkolnej

Nauczane przedmioty:
- oddział przedszkolny
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK1309_164a.jpgEwa Czekaj

nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego

 Dodatkowe kwalifikacje:
- bibliotekoznawstwo
- oligofrenopedagogika
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Nauczane przedmioty
- bibliotekarz
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- opiekun centrum multimedialnego
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_mk13.1_018a.jpgAdam Dudek 

nauczyciel dyplomowany

mgr muzyki

Dodatkowe kwalifikacje:
- plastyka
- kierownik wycieczek szkolnych
Nauczane przedmioty
- muzyka
- plastyka 
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- chór szkolny
- nauka gry na instrumentach (klawiszowych, dętych i szarpanych)
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK1269_081a.jpgJoanna Gęgotek

nauczyciel dyplomowany

mgr fizyki

Dodatkowe kwalifikacje:
- przyroda
- informatyka
- technika
- oligofrenopedagogika
 Nauczane przedmioty:
- przyroda 
- fizyka 
- informatyka 
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- wychowawstwo 
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_P1000744.JPGJerzy Gołda

nauczyciel dyplomowany

mgr wychowania fizycznego

Nauczane przedmioty:
- wychowanie fizyczne 
 
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_mk132_024.jpgTeresa Gołda

nauczyciel dyplomowany

mgr edukacji wczesnoszkolnej

Dodatkowe kwalifikacje:
- oligofrenopedagogika
Nauczane przedmioty:
- edukacja wczesnoszkolna III
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- wychowawstwo
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_14.3.jpgJoanna Jastrząb

nauczyciel dyplomowany

mgr biologii

Dodatkowe kwalifikacje:
chemia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
Nauczane przedmioty:
- biologia 
- chemia 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_14.3_051.jpgDorota Kolasa

nauczyciel dyplomowany

mgr historii

Dodatkowe kwalifikacje
- wiedza o społeczeństwie
- oligofrenopedagogika
Nauczane przedmioty:
- historia 
- wos 
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- wychowawstwo 

b_150_100_16777215_00_images_2018_panilucyna_DSC_5754.jpg Lucyna Lasocka

nauczyciel dyplomowany

mgr matematyki

Dodatkowe kwalifikacje:
- technologia informatyczna
- organizacja i zarządzanie oświatą
- ekspert MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
- egzaminator maturalny (matematyka)
- egzaminator gimnazjalny (przedmioty matematyczno - przyrodnicze)
- oligofrenopedagogika
Nauczane przedmioty
- matematyka 
- informatyka 
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- wychowawstwo
- przewodnicząca zespołu nauczycieli matematyczno - przyrodniczych
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK13.1_132.jpg Kazimierz Maciaszek

nauczyciel dyplomowany - Dyrektor Szkoły

mgr geografii

Dodatkowe kwalifikacje:
- matematyka
- organizacja i zarządzanie
Nauczane przedmioty:
- matematyka 
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MKm1.11_104a.jpg Ewa Mazur

nauczyciel dyplomowany

mgr edukacji wczesnoszkolnej

Dodatkowe kwalifikacje:
- oligofrenopedagogika
Nauczane przedmioty:
- edukacja wczesnoszkolna  
- wychowanie przedszkolne
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- wychowawstwo 
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK1212.5_181c.jpg Edyta Ryndak

nauczyciel dyplomowany

mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nauczane przedmioty
- przedszkole/zerówka
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK1269_176a.jpgBożena Warchoł

nauczyciel dyplomowany

mgr filologii polskiej

Dodatkowe kwalifikacje
- bibliotekoznawstwo
- oligofrenopedagogika
- nauczanie integracyjne z rewalidacją indywidualną
- egzaminator szkoły podstawowej
Nauczane przedmioty:
- język polski  
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
- wychowawstwo 
- przewodnicząca zespołu humanistycznego
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK1210_124a.jpg Lech Włodarz

nauczyciel dyplomowany

mgr geografii

Dodatkowe kwalifikacje:
- wychowanie fizyczne
Nauczane przedmioty:
- geografia 
- wychowanie fizyczne
 

b_150_100_16777215_00_images_2013_Nauczyciele_MK13.1_087b.jpgJustyna Zaranek

nauczyciel dyplomowany

mgr języka angielskiego

Dodatkowe kwalifikacje:
- oligofrenopedagogika
- egzaminator gimnazjalny (język angielski)
Nauczane przedmioty:
- język angielski 
 Zajęcia i funkcje dodatkowe:Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu "Iskierki dobra"
Opiekun Samorządu Szkolnego 

b_150_100_16777215_00_images_2014_GODA___45X65.jpg

Monika Adamus

nauczyciel mianowany

mgr filologii polskiej

Dodatkowe kwalifikacje:
                     -Filologia polska z logopedią
                     -Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem
                      młodzieżowym i rodzinnym
                      -Trener rekomendowanego  programu profilaktycznego "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej".
                      -Trener umiejętności społecznych (TUS).
Nauczane przedmioty:
                     -język polski
Zajęcia i funkcje dodatkowe:
                     -wychowawca 
                     -administrator strony internetowej
                     -opiekun szkolnego zespołu mażoretek
                     -pedagog szkolny
                     -logopeda
 
 

 b_150_100_16777215_00_images_grafiki_karo.jpgKarolina Michalska-Czuba

mgr Wiedzy o Rodzinie i społeczeństwie

Dodatkowe kwalifikacje:
- Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
-Diagnoza pedagogiczna
-Terapia pedagigiczna
-Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem
młodzieżowym i rodzinnym
-Pedagogika specjalna
-Wychowanie do życia w rodzinie
-Wiedza o społeczeństwie
IV stopień pracownik służb społecznych i migowego
Nauczane przedmioty:
- WDŻ
-Doradztwo zawodowe
-Rewalidacja indywidualna
-Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
-Zajęcia terapeutyczne
Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise