mt_ignore

mt_ignore

 

Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć specjalistycznych.

Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

 

 

Procedura przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć specjalistycznych: (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych) w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie.

 

  1. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe, nieprzejawiające problemów zdrowotnych, bez infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, kataru, kaszlu.
    Dzieci z objawami infekcji nie będą uczestniczyły w terapii, a o zaobserwowanych objawach specjalista niezwłocznie powiadomi wychowawcę klasy.
  2. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce lub myją je ciepłą wodą z mydłem.
  3. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
  4. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
  5. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce lub myją je ciepłą wodą z mydłem.

Ze względu na specyfikę pacy logopedycznej niemożliwe jest siedzenie dziecka/ucznia, a także specjalisty w maseczce. Nauczyciel pracujący z dzieckiem, a także sam uczeń może  korzystać  z przeźroczystej przyłbicy/półprzyłbicy. Specjalista będzie zakładał przyłbicę/półprzyłbicę, a także rękawiczki (lub dezynfekował dłonie), gdy będzie konieczność zbadania funkcjonowania narządów artykulacyjnych dziecka. 

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise