mt_ignore

mt_ignore

 

Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu.

Czytaj więcej: Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu.

Kwiecień miesiącem autyzmu.

Czytaj więcej: Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu.

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego na rok 2023/2024

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone  na drzwiach wejściowych do Szkoły Podstawowej w Prandocinie.

 

WAŻNE! 

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola od dnia 12 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2023r. składają oświadczenie woli.

BRAK POTWIERDZENIA WOLI PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNY ZE SKREŚLENIEM KANDYDATA Z LISTY.

 

Oświadczenie woli uczęszczania do przedszkola do pobrania w sekretariacie szkoły bądź w poniższym załączniku.

Klasa VIII na spektaklu „Szalone nożyczki” w Bagateli.

Czytaj więcej: Klasa VIII na spektaklu „Szalone nożyczki” w Bagateli.

 

Klasa VIII na spektaklu „Szalone nożyczki” w Bagateli.

 

Czytaj więcej: Klasa VIII na spektaklu „Szalone nożyczki” w Bagateli.

Klasa piąta w roli greckich bogów.

Czytaj więcej: Klasa piąta w roli greckich bogów.

 

Klasa piąta w roli greckich bogów.

 

Czytaj więcej: Klasa piąta w roli greckich bogów.

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise