mt_ignore

mt_ignore

 

Informacje dotyczące Święta Szkoły

b_150_100_16777215_00_images_grafiki_Jadwiga.jpg

Informacje dotyczące Święta Szkoły.

 

8 czerwiec święto Jadwigi Królowej. Msza św. w intencji całej

społeczności szkolnej o godz.9.00 (Transmisja na kanale You Tube

https://youtu.be/hsYo4zVbFQM).

Zdalne nauczanie od godz. 9.00 - 10.00 w dniu 8 czerwca zawieszone.

 

Aureola świętości

Królowa Jadwiga otaczana była wielką czcią już za życia, ze względu na niezwykłą pobożność, ascetyczny tryb życia, pomoc potrzebującym, ofiarną służbę Ojczyźnie, docenianie wiedzy i potrzeby kształcenia. Po śmierci natychmiast zaczął się szerzyć kult Królowej. Rozmaite wydarzenia historyczne w Europie sprawiły, że przez 600 lat nie doszło do kanonizacji. Dopiero Jan Paweł II, papież Polak, ogłosił królową Jadwigę błogosławioną a  następnie świętą.

Wspomniane wyżej zasługi sprawiły, że społeczność Szkoły Podstawowej w Prandocinie wybrała królową Jadwigę na swoją patronkę.

Zasługi Królowej Jadwigi dla Kościoła i Polski:

doprowadzenie do chrystianizacji Litwy przez zgodę na małżeństwo z Jagiełłą,

powstrzymywanie zagrożenia ze strony Zakonu Krzyżackiego poprzez umiejętną dyplomację,

przyłączenie Rusi Halickiej do Polski,

utworzenie Wydziału Teologicznego przy Uniwersytecie Krakowskim,

fundowanie i wyposażanie kościołów,

sprowadzenie zakonu benedyktynów do Krakowa,

ufundowanie dla studentów z Litwy bursy w Pradze,

przyspieszenie założenia diecezji wileńskiej,

zakładanie szpitali, wspomaganie biednych,

odnowienie krakowskiej uczelni dzięki zapisowi w testamencie swoich klejnotów i szat,

gromadzenie ksiąg religijnych.

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise