mt_ignore

mt_ignore

 

Informacje dotyczące zdalnego nauczania w szkole.

b_150_100_16777215_00_images_grafiki_729x308.jpg

 

Informacje dotyczące zdalnego nauczania.

 

 

 Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Czas zamknięcia szkoły jest nowym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej. Powoli uczymy się funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Nauka zdalna jest bardzo trudnym wyzwaniem. Chcemy w tym czasie wspierać uczniów i troszczyć się o ich rozwój. Dziękuję za wszelkie reakcje na informacje wysyłane od nauczycieli, dzięki którym udało nam ustalić kanały komunikacji z Rodzicami i Uczniami.

Nieformalne działania podejmowane do tej pory, wymagają zorganizowania w spójny, skoordynowany system. Proszę o zapoznanie się z poniżej umieszczonymi informacjami.

W dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku będzie obowiązywać rozporządzenie, które nakłada na szkoły obowiązek organizacji nauczania zdalnego uczniów z uwzględnieniem różnych form tego nauczania.

 

W związku z tym w Szkole Podstawowej w Prandocinie wprowadza się następujące ustalenia:

Zajęcia w dniach 25.03 do 10.04 będą realizowane według obowiązującego planu lekcji. Jest to czas, który należy poświęcić na naukę i regularny kontakt z Nauczycielami. Liczymy na dojrzałość i odpowiedzialność naszych Uczniów.

Mamy świadomość, że wielu Rodziców pracuje zdalnie, korzysta z posiadanego w domu sprzętu komputerowego i jednocześnie stara się wesprzeć swoje dzieci. W wielu lekcjach prowadzonych zdalnie będzie można uczestniczyć przy pomocy telefonu komórkowego, natomiast niezbędny będzie dostęp do Internetu.

Lekcje zdalne prowadzone w formie np. praca z podręcznikiem, ćwiczeniami, kartami pracy, materiałami dostępnymi na platformach edukacyjnych, nauczyciele będą dokumentować w dzienniku vulcan bez zaznaczania obecności Uczniów na zajęciach.

Tygodniowy zakres treści nauczania ustala Nauczyciel i może wybierać te treści, które są łatwiejsze do zrealizowania w formie zdalnej.

Nauczyciele zobowiązani zostali do wypracowania sposobów monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów oraz postępów w nauce. Nauczyciele określają sposób podejmowany przez uczniów aktywności potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się: karty pracy, opracowania, prezentacje itp.

Kształcenie na odległość odbywa się szczególnie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz innych komunikatorów dostępnych dla nauczycieli i uczniów.

Będziemy także starać się na bieżąco reagować na wszelkie pytania Rodziców i Uczniów dotyczące prowadzonych zajęć. Platformą do prowadzenia konsultacji z Dyrekcją i Nauczycielami jest vulcan. Proszę o regularne logowanie się do dziennika elektronicznego.

O wszelkich trudnościach związanych z nauką zdalną proszę informować Wychowawców klas oraz Nauczycieli prowadzących zajęcia. Szybka informacja ze strony Uczniów bądź Rodziców pozwoli nam na szukanie rozwiązań oraz ewentualną modyfikację naszych działań.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, nasz kontakt z Wami jest ograniczony, przedstawione powyżej rozwiązania są naszą propozycją działań na najbliższe dni. Czas pokaże to czego nie przewidzieliśmy i na jakie trudności napotkamy. Zanim nauczymy się funkcjonować rzeczywistości zdalnej szkoły, popełnimy jeszcze wiele błędów, rozmawiajmy więc o nich. Nie wiemy, jak długo potrwa ta sytuacja, ale powinniśmy wszyscy mieć dla siebie dużo cierpliwości i wyrozumiałości.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Szkoły Kazimierz Maciaszek

 

Powyższy tekst znajduje się w zakładce "Informacje" w dzienniku elektronicznym (jest to nowa zakładka dodana do głównego manu dziennika elektronicznego, wyświetla się po zalogowani  do dziennika).

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise