mt_ignore

mt_ignore

 

Konkurs czytelniczo-plastyczny "Mój pierwszy lapbook".

b_150_100_16777215_00_images_2018_images_1.jpg

Konkurs czytelniczo-plastyczny "Mój pierwszy lapbook".

 Regulamin konkursu czytelniczo-plastycznego "Mój pierwszy lapbook".

Organizator konkursu:

Biblioteka szkolna w Prandocinie.

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności.

Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy w oryginalnej formie.

Uczestnicy konkursu:

Klasy V i VII.

Warunki konkursu:

Zaprojektowanie i samodzielne wykonanie lapbooka na temat ulubionej książki lub lektury szkolnej. Dopuszczalne jest skanowanie, drukowanie ilustracji i tekstów pisanych na komputerze. Wykorzystanie notatek z lekcji i podręcznika. Praca ma być wykonana samodzielnie i indywidualnie. Organizator dopuszcza konsultacje oraz wsparcie nauczycieli  i rodziny.

Termin oddania prac:

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 23.04.2018 roku.

Praca powinna zawierać metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko oraz klasa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Postanowienia końcowe:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci I, II i III miejsca nagrody książkowe. Prace oddane na konkurs nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność biblioteki wraz z prawami autorskimi.

Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.

 

Więcej informacji u bibliotekarza szkolnego lub pani Moniki Adamus.

Zapraszamy. 

                                                                                                                             Powodzenia.

 

 

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise